18 október 2012
18 október 2012,
 Off

Szabó Máté vizsgálata szerint is sérti az egyenlő méltósághoz való jogot Pesty László cigány-magyar együttélésről szóló összeállítása. A biztos kezdeményezte, hogy a Médiahatóság a jövőben fokozott szakmaisággal járjon el az egyenlő méltóság védelme érdekében és éljen a törvényben biztosított hatósági eszközeivel. Ez megerősíti a CivilMédia azon megállapítását, hogy a testület jogalkalmazása és jog értelmezése az ügyben nem felelt meg az alkotmányossági elvárásoknak.


Az alapvető jogok országgyűlési biztosa úgy véli, megengedhetetlen, hogy a bűnözést, devianciát bárki is romakérdésként kezelje. Kiemelte, különösen a közmédiumokban közreadott műsorok esetén elvárás, hogy azok árnyaltak, tényszerűek legyenek, a műsorkészítők véleménynyilvánításhoz való joga csak ezen alkotmányos kereteken belül érvényesülhet. Szabó megállapította, hogy a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatáshoz való jog, illetve ehhez kapcsolódóan a közszolgálatiság követelménye sérült, valamint a Médiatanács sem látta el alapjogvédelmi feladatát.

A CivilMédia a műsor sugárzása után, még márciusban fordult a Médiahatósághoz, ugyanis az Smtv. 14. § (2) bekezdése szerint tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő, öncélú és sérelmes bemutatása. A „Pesty-ügyben” erre a jogszabályi rendelkezésre hivatkozva kezdeményeztünk eljárást, a hatóság azonban a sajtószabadság kiemelt védelmére hivatkozva nem folytatott le vizsgálatot. A CivilMédia szerint figyelmen kívül hagyták, hogy a műsorkészítők a film Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját szakértők megkérdezése nélkül, kutatási kitekintés hiányában, a cigányságra nézve sértő és lealacsonyító módon, a legnyersebb érzelmi manipulációs technikákra alapozva mutatták be. A helyzetet súlyosbítja, hogy a filmet a közszolgálati csatornán, közpénzből, esti főműsoridőben vetítették. A sajtószabadság nemes eszményére hivatkozni mindennek fényében inkább cinikus, mintsem szakmailag megalapozott és elfogadható.

Szervezetünk egyik legfőbb tevékenysége volt az elmúlt egy évben, hogy kisebbségek sérelmes, kiegyensúlyozatlan médiaábrázolására felhívja a közvélemény és a hatóság figyelmét. A testület egyetlen esetben sem talált kifogást a bepanaszolt műsorszámokkal szemben. Olvassa el Bodrogi Bea tanulmányát, a “Cigányozás’ a médiában címmel.